WOLA – Nowa wola poprzedza spłodzenie z ducha.

Pytanie (1915) – Proszę wytłumaczyć znaczenie nowej woli ludzkiej, czyli różnicę pomiędzy nią a Nowym Stworzeniem.

Odpowiedź – Jeśli chodzi o nową ludzką wolę, to nie wiem, czy nie byłoby lepiej nazywać ją ludzką wolą; nazywajmy ją nową wolą! Nowa wola pojawia się, zanim stajemy się Nowym Stworzeniem. Musisz mieć jakąś wolę, aby czynić wolę Bożą, zanim zaczniesz starać się ją czynić. A gdy starasz się czynić wolę Bożą, to będziesz pamiętał, że On kazał ci udać się do Pana Jezusa Chrystusa po instrukcje. A gdy przychodzisz do Pana po instrukcje, On staje się twoją mądrością i pokazuje ci właściwą drogę. Lecz zanim w ogóle doszedłeś tak daleko, miałeś wolę ku temu. Była to nowa wola, lecz w zupełności twoja własna. Bez względu na to, co dało ci ten impuls zmiany swej postawy względem Boga i sprawiedliwości, twoja wola była tą, co pierwsza chciała czynić wolę Bożą. Nie było to Nowym Stworzeniem, ponieważ Nowego Stworzenia nie ma przed spłodzeniem z ducha, a to nie następuje, zanim nie masz nowej woli.

Ta wola przyjmuje warunki usprawiedliwienia, to znaczy, czyni zupełne poświęcenie. Gdy ziemska wola – nowy ziemski umysł – przyjmuje warunki usprawiedliwienia przez oddanie się Panu w zupełnym poświęceniu, dana osoba zostaje spłodzona z ducha świętego i staje się Nowym Stworzeniem. O tej woli możemy nadal mówić jako o nowej woli, ponieważ ona nie umiera przy naszym poświęceniu się, ale staje się teraz wolą Nowego Stworzenia i tym więcej staje się podporządkowana Bogu z tej racji, że jej właściciel został spłodzony duchem Bożym. Ta nowa wola zacznie teraz dominować nad wszystkim. Ma ona zupełną kontrolę i dopiero wtedy jest uznana przez Boga. Dana osoba ma nową pozycję od chwili, gdy zostaje spłodzona z ducha. [736,3]