DOBROWOLNY GRZECH – Do kogo udajemy się po przebaczenie?

Pytanie (1912)Gdy popełnimy częściowo dobrowolny grzech, czy udajemy się po przebaczenie do Boga przez Chrystusa, czy tylko do naszego Orędownika Chrystusa? „Jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego” [1 Jana 2:1].

Odpowiedź – Jeżeli popełnimy częściowo dobrowolny grzech, czy udajemy się do Ojca po przebaczenie? „Jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.” Jezus skierował swoich naśladowców do Ojca, aby się do Niego modlili, dlatego że On sam kierował swoje modlitwy do Ojca w niebie. Nasze grzechy są przeciwko Bogu, Ojcu Niebieskiemu; Jego Prawo jest w ten sposób lekceważone i łamane, lecz mamy Orędownika, przez którego zasługi możemy przyjść do Ojca, ale ten Orędownik nie stoi w miejscu swego Ojca. „Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” [Jan 14:6]. Jeżeli udamy się tylko do Orędownika i nie postąpimy dalej, to nie idziemy do Ojca. Musimy przyjść do Ojca w imieniu i przez zasługę tego JEDYNEGO, który nas odkupił. Jednocześnie nie mogę sobie wyobrazić, jak mógłby być jakiś sprzeciw ze strony Ojca albo kogokolwiek innego, że zanosimy nasze prośby czy dziękczynienia do naszego Zbawiciela za to wszystko, co On tak chętnie uczynił dla nas. Pismo Święte jasno nam mówi: „Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca” [Jan 5:23]. Przyjść do Syna i oddać Mu należną cześć, przedstawić Mu prośbę i oddać Mu chwałę i dziękczynienie nie byłoby przystąpieniem do Niego i szukaniem Jego przebaczenia za nasze grzechy, które popełniliśmy. On sam daje nam takie polecenie: „Ojcze NASZ, (...) odpuść nam nasze winy”. [734,1]