PŁACZ, ZAWODZENIE I ZGRZYTANIE – Do kogo się odnosi?

Pytanie (1916)Co znaczy: „płacz i zgrzytanie zębów”, „zawodzenie i zgrzytanie zębów” [Mat. 13:42,50 KJV] i czy można to zastosować do klasy Wielkiego Grona?

Odpowiedź – Zapewne, dosyć płaczu, zawodzenia i zgrzytania zębami jest obecnie w krajach, w których panuje wojna. Zawsze było dosyć płaczu, zawodzenia i zgrzytania zębami. Nam wszystkim znany jest płacz i znane jest zawodzenie, lecz nie wszyscy przyzwyczajeni są do zgrzytania zębami. To oznacza rozpacz, zawód. O, Boże! Nie mogę pojąć, czemu to a to uczyniłem, czemu upadłem. Oznacza to zawód, bardzo bolesny zawód i dołącza do obrazu płaczu i zawodzenia. Widzieliśmy tego dużo. Jezus, opisując to, co miało się dziać przy końcu tego wieku, nadmienił, że wiele klas dozna w tym czasie bolesnego zawodu. Jedną z nich będzie klasa ludzi obłudnych; nominalne kościoły również przejdą przez to doświadczenie. Nauczeni w Piśmie i faryzeusze, którzy podczas pierwszej obecności Pana widzieli Jego czyny i słyszeli Jego słowa, potraktowali Go mimo to bardzo źle. Gdy Pan okaże się w mocy i chwale, ci co Go przebodli, ujrzą Go i będą wielce zasmuceni i zawiedzeni, będą płakać i zawodzić. Tak samo będzie z obecnymi kościołami nominalnymi, które myślą, że są dziedzicami wszystkich dobrych rzeczy Bożych. One również doznają wielkiego zawodu, gdy zobaczą, kim Pan w rzeczywistości jest i co uczyni. Jestem pewien, że wielu ludzi, którzy uznawani byli za wybitne osobistości w kręgach religijnych, w owym czasie dozna bolesnego zawodu i wielu zgrzytać będzie zębami, gdy zobaczą, co Pan będzie robił. To jednak wcale nie oznacza piekielnego ognia ani wiecznych mąk. Co do owego człowieka, który nie miał na sobie szaty weselnej, gdy przyszedł król, aby oglądać gości i któremu rzekł: „Przyjacielu! jakoś tu wszedł, nie mając szaty weselnej?” [Mat. 22:12], to wydaje się, że nie chodzi o to, iż on wszedł bez szaty, ponieważ tylko mający szatę mogli wejść, ale że zdjął ją z siebie już po wejściu. Można więc zapytać: Czemu ją zdjął? Weselna szata przedstawia zasługę Chrystusową, Jego przypisaną sprawiedliwość, okrycie, które zapewnia On dla swoich wyznawców. Człowiek ten nie mógł nic odpowiedzieć, ponieważ ją zdjął. Wszystko zależało od tego początkowego okrycia, zatem ci, co się go później pozbywają, nie mają nic od Pana. „Związawszy nogi i ręce jego, weźcie go i wrzućcie do ciemności zewnętrznych, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów” [Mat. 22:13] – oto słowo dla wszystkich takich ludzi. Nie do piekła w ogień i męki – tam nie byłoby ciemno. Zewnętrzna ciemność oznacza ciemność, w jakiej świat znajduje się obecnie; ciemność, w której sami się znajdowaliśmy i którą opuściliśmy, gdy przyjęliśmy światło „teraźniejszej prawdy”, gdy się poświęciliśmy i otrzymaliśmy ducha świętego. Gdybyśmy wyszli z tego światła, to znaleźlibyśmy się z powrotem w zewnętrznej ciemności, w jakiej byliśmy przedtem i stalibyśmy się uczestnikami owego płaczu, zawodzenia i zgrzytania zębów, w jakim znajdzie się świat.

Po tej wojnie nastąpi symboliczne trzęsienie ziemi, następnie symboliczny ogień i będzie dużo płaczu, zawodzenia i zgrzytania zębów w owym czasie – w tym wielkim czasie ucisku. Cały świat będzie mieć w tym udział. Będzie miał wiele zawodów. Każdy, kto był w świetle Prawdy, a później je zarzucił, znajdzie się w tym wielkim ucisku. Czy niektórzy ze świętych nie znajdą się tam również? Jeżeli się znajdą, to nie będą uczestnikami owego płaczu, wzdychania i zgrzytania, ponieważ plan Boży będzie tak wyraźny przed ich oczami, że podnosić będą swe głowy i radować się, iż wydarzenia te przyspieszą ich uwolnienie, będące już jakby we drzwiach. Wpośród tego ucisku członkowie Wielkiego Grona doznają zniszczenia ciał. [732,1]