PRACA OCHOTNICZA – Sprzeciw odnośnie wykonywania tej pracy w niedzielę rano.

Pytanie (1906) – Niektórzy sprzeciwiają się pracy roznoszenia broszurek wcześnie w niedzielę rano. Jaką dałbyś radę?

Odpowiedź – Powiedziałbym, że są to sprzeciwy nieuzasadnione. [730,4]