PRACA OCHOTNICZA – Odpowiedź na sprzeciwy.

Pytanie (1906) – Niektórzy ludzie sprzeciwiają się z tego powodu, że roznoszę ulotki w niedziele, na co odpowiadam im, że to jest niedzielne czytanie.

Odpowiedź – Bardzo dobrze, bracie. [730,3]