Z NAS – Wyszli, ale nie byli z nas.

Pytanie (1909) – Proszę wytłumaczyć 1 Jana 2:19: „Z nas wyszli, ale nie byli z nas”. Czy nie byli oni kiedyś z nas?

Odpowiedź – Myślę, iż na pytanie to można spojrzeć z dwóch punktów widzenia. Mówiąc o Wielkim Gronie i o tych, co w tym wieku poszli na wtórą śmierć, moglibyśmy powiedzieć, że oni wyszli z nas, zanim nas poznali. Oni zapewne byli z nas, bo inaczej nie mogliby pójść na wtórą śmierć, lecz nie byli z wybranej klasy przewidzianej przez Boga.

Także o Wielkim Gronie moglibyśmy mówić, że oni nie są z nas. Byli z nas, ponieważ wszyscy byliśmy powołani w jednej nadziei powołania naszego, lecz nie uczynili swego wezwania i wybrania pewnym i z tego powodu dostali się do Wielkiego Grona. Zatem nie są z nas w tym znaczeniu, że nie są w tej klasie, którą Bóg przewidział i przeznaczył jako wybranych mających dostąpić Królestwa; jak to apostoł zaznaczył, że będą nimi tylko ci, co są podobni obrazowi Syna Bożego. Dlatego ci pozostali nie są z nas, o ile my jesteśmy w tej grupie określonej słowem „nas”. Zależy to więc od sposobu użycia tego określenia. [728,2]