URIM I TUMMIM – Boska odpowiedź.

Pytanie (1911) – W jaki sposób Bóg odpowiadał przez Urim i Tummim?

Odpowiedź – Nikt nie wie dokładnie, jak to wyglądało. Napierśnik noszony przez arcykapłana, na którym znajdowało się dwanaście drogocennych kamieni z nazwami wszystkich pokoleń, był prawdopodobnie zabierany przez arcykapłana do Miejsca Najświętszego, gdy miano zadać jakieś pytanie. Na przykład: Czy mamy iść na wojnę, czy nie? Czy mamy czynić to czy owo? Przypuszczalnie w Świątnicy Najświętszej w jakiś sposób dawana była odpowiedź przy użyciu napierśnika, może przez to, że kamienie napierśnika błyszczały jakimś specjalnym blaskiem lub coś w tym rodzaju. To wszystko jednak jest tylko domysłem, nikt nic o tym nie wie. Odpowiedź miała być tylko tak albo nie. Gdyby kamienie pozostały ciemne, to mogłoby być „nie”; gdyby błyszczały, to by znaczyło „tak” w odpowiedzi na przedstawione pytanie. Jeżeli pytanie dotyczyło pewnego konkretnego pokolenia, to kamień przedstawiający dane pokolenie błyszczałby albo pozostawał ciemny. Jednak wszystko to są tylko domysły. [728,1]