UNIWERSALIZM – Czy Bóg jest autorem grzechu?

Pytanie (1911) – Czy z nauki uniwersalizmu logicznie nie wynika, że Bóg jest autorem grzechu?

Odpowiedź – Sądzę, że to zależy od rodzaju logiki. Myślę, że pewien sposób rozumowania w tym przedmiocie prowadziłby do wniosku, że Bóg może być autorem grzechu; wnoszę jednak, że nasi przyjaciele uniwersaliści nie rozumują w taki sposób i mogą mieć inną logikę. [724,3]