UNIWERSALIZM – Odnośnie zbawienia dla rozmyślnych grzeszników.

Pytanie (1909) – Według mego zrozumienia istnieją trzy klasy: (1) Kościół, (2) tacy, co byli próbowani i upadli oraz (3) rozmyślni grzesznicy. Czy ci ostatni będą kiedyś zbawieni?

Odpowiedź – Pytanie takie dowodzi, że pytający nie uchwycił odpowiednio sprawy. Mówiono nam, że gdy człowiek usłyszał dzwony kościelne albo zobaczył Biblię, to już miał szansę pójścia do nieba. Wielu jest takich, którzy sprzedają Biblie i handlują nimi, chociaż wcale nie wiedzą, czego ona uczy. Widzicie więc, że rozmyślnym grzesznikiem jest nie tylko ten, co ma wolę, ale ten, którego wola jest oświecona. Tylko ci, co otrzymują prawdziwe światło, mają całkowicie otworzone oczy zrozumienia. Bóg sprawi w słusznym czasie, że wszyscy przejrzą. „Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych” [Izaj. 35:5 NB]. Wtedy ludzie czyniący rozmyślne zło będą wytraceni wtórą śmiercią. [724,2]