UNIWERSALIZM – Przekonanie pastora Russella.

Pytanie (1909) – Czy wierzysz w uniwersalne zbawienie?

Odpowiedź – Wierzę, że świat został ogólnie utracony przez Adama. Wierzę w uniwersalne odkupienie, że Chrystus z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował.

Wierzę w uniwersalną sposobność, bo w tym celu Bóg dał swego Syna, aby umarł za świat, za wszystkich i każdy, kto przyjmie Boskie warunki, aby mieć doskonałe serce i miłość do Boga i bliźnich, może ją otrzymać. A kto nie przyjmie Boskich warunków, ten nie otrzyma żywota, lecz będzie wytracony spośród ludu. [724,1]