NIEWIARA – A grzech.

Pytanie (1913)Twierdzi się, że niewiara, brak wiary, jest grzechem. Czy to jest ten grzech, o którym mówi apostoł Paweł w Hebr. 12:1 – „grzech, który nas snadnie obstępuje”? Czy to jest właściwy pogląd?

Odpowiedź – Myślę, że to nie jest właściwy pogląd na język apostoła Pawła. Zdaje się, że apostoł miał na myśli, iż jest pewna słabość albo grzech, który cię szczególnie usidla. Może być inny, który szczególnie usidla twojego brata lub siostrę. Może też być jeszcze inny, który mnie obstępuje. Dowolny grzech, który mógłby cię łatwo obstąpić i robi to, jest blisko ciebie, zawsze przy tobie obecny, zawsze stara się ciebie usidlić. Odrzuć go – on jest twoim szczególnym niebezpieczeństwem. Upewnij się, że go odrzuciłeś i biegnij z cierpliwością w zawodzie, który jest przed nami wystawiony. [722,3]