TYPY – Mocniejsze słowo niż figura albo obraz.

Pytanie (1916-Z) – Jaka jest różnica pomiędzy słowami: typ, figura i obraz?

Odpowiedź – Jest znaczne pokrewieństwo pomiędzy tymi słowami. Dla niektórych ludzi one wszystkie znaczą to samo; dla innych może być delikatna różnica w znaczeniu. Typ [gr. typos, nr Stronga 5179] jest figurą i jest także obrazem nakreślonym do wyprowadzenia pewnych ważnych kwestii i szczegółów jako Boskie zarządzenie.

Figura [gr. parabole, nr Stronga 3850] jest mniej dokładnym przestawieniem, czyli określeniem, kwestii niż typ. Abraham otrzymał Izaaka od śmierci w figurze (Hebr. 11:17-19); to znaczy, że była tam obrazowa ilustracja związana z tą kwestią, ale nie było to tak wyraźne jak w typie.

Obraz [gr. eikon, nr Stronga 1504], figura albo przypowieść ma wagę i wartość zgodną z charakterem osoby, która wykonała obraz albo przypowieść, odpowiednio do swych wrodzonych zalet. Typ przewyższałby inne określenia pod tym względem, że jest wyraźnie zdefiniowany i pociąga za sobą wniosek, iż wyrażane przez niego sprawy zostały przewidziane i zrządzone przez Boga. Bóg daje typy. Człowiek może wyrażać się w obrazach, figurach albo przypowieściach.

Przypowieść jest figurą; jest słownym obrazem, lecz nie jest typem. Ona nie ma tej dokładności co typ. Użylibyśmy słów przypowieść i obraz w ten sam sposób, bo nie widzimy różnicy.

Typ jest dokładnym wzorem dla swego antytypu [gr. antitypos, nr Stronga 499], tak jak drukarskie czcionki odpowiadają temu, co jest dzięki nim wydrukowane. Izaak był typem na Chrystusa; Rebeka, jego żona, typem na Oblubienicę Chrystusa; Ismael, syn Abrahama z niewolnicy Sary, był typem na naród izraelski rozwinięty pod Przymierzem Zakonu, które alegorycznie [gr. alegoreo, nr Stronga 238] ukazane było w Hagar, niewolnicy. [722,2]