TYPY – Za wzór.

Pytanie (1916-Z) – W 1 Kor. 10:11 czytamy: „A te wszystkie rzeczy przydały się im [Izraelitom] za wzór”. (Zob. przypis w KJV [„ensamples or types”, czyli „wzór lub typ”].) Proszę o wytłumaczenie.

Odpowiedź – Rozumiemy, że apostoł ma na myśli, iż te wszystkie rzeczy przydarzyły się temu ludowi jako figuralnemu Izraelowi. Oni byli figurą, a duchowy Izrael jest pozafigurą. Oni, jako typ, mieli te doświadczenia; my mamy doświadczenia, które im odpowiadają. Żydzi jako typ nie przestali istnieć – t. j. nie przestali być typem – dopóki my, jako duchowa pozafigura, nie rozpoczęliśmy naszego biegu. Gdy my zaczęliśmy biec, rozpoczęły się nasze pozafiguralne doświadczenia. Izraelici jako cały naród, z ich doświadczeniami, próbami itd., byli typem. [722,1]