TYPY – Co przedstawia Eufrat?

Pytanie (1908) – Jeżeli miasto Babilon było typem, to co przedstawiała rzeka Eufrat?

Odpowiedź – Podaliśmy już myśl w literaturze, że obrazowo Babilon reprezentował wielki system, matkę i córki, a rzeka Eufrat symbolicznie przedstawiała lud, który podtrzymuje ten system. Babilon, jak mówią, został wybudowany nad rzeką Eufrat; rzeka płynęła przez jego środek i przez wysuszenie rzeki, przez zmienienie jej łożyska, jak pamiętacie, Cyrus wszedł pod bramą. Tak podaje historia. Pismo Święte mówi, że woda ma być wysuszona z symbolicznego Babilonu. Jakie to ma znaczenie, dowiemy się lepiej, gdy zostanie to w zupełności wypełnione, lecz zdaje się, że Pan używa wody do przedstawienia dwóch rzeczy: w jednym miejscu woda przedstawia Prawdę, rzeka wody przedstawia rzekę Prawdy; a w innym miejscu, zwłaszcza w Objawieniu, w powiązaniu z tym, co jest omawiane, mówi: „Wody, któreś widział (...), są ludzie” [Obj. 17:15]. A więc, jakkolwiek chcecie to zastosować – czy to znaczy, że Prawda będzie odwrócona i już więcej nie będzie płynąć przez Babilon, czy też, że ludzie się odwrócą i nie będą dłużej popierać Babilonu – obydwa tłumaczenia wydają się słuszne. Faktem jest, że Prawda już bywa odwracana i nasz Pan już oświadczył, że głos Oblubienicy i Oblubieńca nie będzie więcej słyszany w tym mieście. Nie możemy się spodziewać prawdy w Babilonie. Mogą tam być jeszcze niektóre elementy Prawdy utrzymywane przez drogich nam tam przyjaciół, dlatego że niektórzy z ludu Pańskiego są jeszcze w Babilonie, a gdziekolwiek oni są, muszą obstawać za Panem i za prawdą. Lecz czas się bardzo szybko zbliża, gdy głos Oblubieńca, Pana Jezusa, i głos Oblubienicy, Kościoła, już więcej nie będzie tam słyszany. „Wynijdzcie z niego, ludu mój! abyście nie byli uczestnikami grzechów jego, a iżbyście nie wzięli z plag jego” [Obj. 18:4]. To jest właśnie owo odwracanie się – Prawdy i wszystkich tych ludzi, którzy reprezentują Prawdę, a wynikiem tego będzie upadek Babilonu. [720,2]