PRAWDA – Kościół filarem i utwierdzeniem Prawdy.

Pytanie (1908) – W jaki sposób Kościół jest filarem i utwierdzeniem prawdy, jak jest powiedziane w 1 Tym. 3:15?

Odpowiedź – Słowo „utwierdzenie” użyte jest tu w ogólnym znaczeniu. Nie jest to mylne tłumaczenie, lecz moglibyśmy mieć lepsze, jak choćby to w „Emphatic Diaglott”. Chodzi o to, że filarem i podporą prawdy, fundamentem prawdy jest to, na czym prawda jest oparta i przez co jest podtrzymywana. W obecnym czasie, gdy błąd ma przewagę i panuje grzech, misją Kościoła jest podpieranie prawdy, podtrzymywanie jej. Zatem w tym znaczeniu służymy jako filary, czyli fundament, na którym prawda Boża obecnie się opiera w świecie i ostatecznie będziemy fundamentem i przewodem dla prawdy Bożej na całym świecie w Wieku Tysiąclecia, dlatego że zostaniemy zjednoczeni z Panem Jezusem Chrystusem. [719,2]