UCISK – Długość wielkiego ucisku.

Pytanie (1913) – Jak długo trwać będzie czas ucisku?

Odpowiedź – Drodzy przyjaciele, w przypadku niektórych ludzi ucisk trwać będzie dość długo. Czas ucisku trwa w proporcji do stopnia Bożego usposobienia w sercu danego człowieka. Pismo Święte mówi o ogniu owego dnia, który spalić ma złośników, nie zostawiając im korzenia ani gałązki. Co to ma znaczyć? Domyślam się, że ten ogień gniewu Bożego płonąć będzie w owym dniu Chrystusowym przeciwko wszelkiej niesprawiedliwości tak długo, aż każdy korzeń i każda gałąź grzechu w zupełności zgorzeją. Jeżeli ktoś uparcie trwać będzie w grzechu, on sam będzie zniszczony wtórą śmiercią. Jednak co do czasu narodowego ucisku, jakiego przedtem nie było, nikt nie wie, jak długo będzie trwał. Mogę tylko zgadywać i wy też możecie jedynie zgadywać. Ktoś z was mógłby w to włączyć więcej, niż ja się spodziewam; lecz ja sądzę, że najsroższy okres tego ucisku nie może trwać o wiele dłużej niż jeden rok. Jak nagle on spadnie na świat i jak stopniowo przeminie, tego nie wiem i wątpię, żeby ktokolwiek wiedział. [719,1]