UCISK – Odnosi się do niespłodzonych z ducha.

Pytanie (1912-Z) – „Dlatego popaleni będą obywatele ziemi, a mało ludzi zostanie” (Izaj. 24:6). O kim mówi wyrażenie „mało ludzi” i jak ci inni będą popaleni?

Odpowiedź – W owym wielkim gorejącym dniu „niebiosa” runą, a „ziemia i rzeczy, które są na niej, spalone będą” [2 Piotra 3:10]. Ten czas ucisku dotknie cały świat, praktycznie każdego. Pan mówi tylko o niektórych, co będą zachowani w pośrodku tego ucisku. Jak owych trzech Hebrajczyków zostało zachowanych w ognistym piecu, tak spodziewamy się, że niektórzy będą zachowani w czasie ucisku. „Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, snać się ukryjecie w dzień zapalczywości Pańskiej” (Sof. 2:3). To zaproszenie zdaje się stosować do innych, a nie do spłodzonych z ducha. Nie może stosować się do członków Kościoła, bo ich wybawienie nastąpi, zanim ucisk osiągnie punkt kulminacyjny. Nie stosuje się do Wielkiego Grona, bo dla wybawienia tej klasy potrzebne jest, aby w czasie ucisku ponieśli zniszczenie swych ciał i doszli do chwały, przychodząc „z ucisku wielkiego” [Obj. 7:14]. Zatem werset ten zdaje się stosować do pewnej klasy ze świata, do takich, co nie są spłodzeni z ducha. [718,3]