UCISK – Długość po ustanowieniu Królestwa.

Pytanie (1911) – Jak długo jeszcze będzie trwać ucisk po tym, jak Chrystus ustanowi swoje Królestwo? Czy może przeważająca część ucisku minie przed ustanowieniem Królestwa?

Odpowiedź – To zależy, co rozumiesz przez stwierdzenie „ustanowi swoje Królestwo”. W pewnym znaczeniu tego słowa Królestwo Mesjaszowe będzie ustanowione wtedy, gdy rozpocznie sprawować swą władzę, co nastąpi przed uciskiem. Lecz w innym znaczeniu Królestwo Mesjaszowe nie będzie ustanowione, nie będzie zupełnie panować i nie ureguluje spraw ziemskich przed zakończeniem ucisku. [718,2]