UCISK – Ilość pobitych.

Pytanie (1911) – Czy w Piśmie Świętym znajduje się jakaś informacja odnośnie tego, jak wielu ludzi, w proporcji do wszystkich mieszkańców ziemi, zostanie zabitych w czasie wielkiego ucisku?

Odpowiedź – Ja nie wiem o żadnej takiej informacji. Wyciągamy tylko wnioski z niektórych wersetów, że wielu ludzi umrze w tym czasie ucisku, lecz nie wiemy o niczym, co wskazywałoby, że będzie to połowa całej ludzkości lub około połowy. Co do mnie, to nie wydaje mi się koniecznym spodziewać się, że umrze bardzo dużo ludzi. Możemy mieć wielki ucisk bez śmierci wielu osób. Spoglądając na rewolucję francuską, mamy przykład ucisku, w którym znaczna liczba ludzi poniosła śmierć, a o innych jest powiedziane, że imiona ich zostały wygładzone; to znaczy, że ich tytuły, urzędy i wysokie stanowiska zostały unieważnione. Zostali oni zniszczeni w sensie utraty swego dostojeństwa, zaszczytu i stanowiska. Gdy zaś wspomnimy na figuralny ucisk narodu żydowskiego, to znajdujemy opisy, że bardzo dużo ludzi zginęło w czasie oblężenia Jeruzalemu. Zatem trzeba zaczekać i zobaczyć, lecz mamy nadzieję, że znajdować się będziemy w gronie tych, co będą to widzieli z drugiej strony zasłony. „Czujcie (...), abyście byli godni ujść tego wszystkiego, co się dziać ma, i stanąć przed Synem człowieczym” [Łuk. 21:36]. [718,1]