TRÓJCA – Pogląd pastora Russella.

Pytanie (1911) – Proszę przedstawić swój pogląd na Trójcę.

Odpowiedź – Miałbym życzenie, żeby brat podał werset z Pisma Świętego. Lecz powiem, że ja nigdy nie znalazłem żadnego tekstu Pisma Świętego od Księgi Rodzaju do Objawienia, który wzmiankowałby o Trójcy, a jeżeli ktokolwiek znalazł taki tekst, miałby on wielką wartość dla mnie, więc chciałbym wiedzieć, gdzie się znajduje. Za taki werset z miejsca dałbym dziesięć dolarów. Nie potrafię znaleźć żadnego nawiązania do Trójcy w Biblii. Możecie je znaleźć w śpiewnikach, we wszelkiego rodzaju książkach teologicznych, lecz w Biblii go nie znajdziecie. Jest tylko jeden tekst Pisma Świętego, który jakby zawierał tę myśl – nie mówi on jednak tego – 1 Jana 5:7-8, gdzie czytamy: „Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. A trzej są, którzy świadczą na ziemi: Duch i woda, i krew, a ci trzej ku jednemu są”. Co to znaczy? Byłoby to bardzo niemądre, gdyby rzeczywiście tak było napisane. Jest to jedno z tych miejsc, gdzie starano się stworzyć Trójcę w dawnych czasach, a nie mając żadnej podstawy Pisma Świętego, starano się sfabrykować jakiś zapis i jak zwykle zrobiono fuszerkę. Co jest tam powiedziane? „Trzej są, którzy świadczą na niebie.” O czym świadczą? Że Jezus jest Synem Bożym? Kto świadczy w niebie, że Jezus jest Synem Bożym? Ojciec, Syn i duch świadczą w niebie, że Jezus jest Synem Bożym? Czy zachodzi potrzeba, aby świadczyli o tym? Czy aniołowie tego potrzebują? Wyobraźcie sobie Ojca, Syna i ducha świętego przechadzających się po niebie i świadczących aniołom, że Jezus jest Synem Bożym! To śmieszne! Te słowa są dodane do tekstu. Opuszczamy te słowa i czytamy: „A trzej są, którzy świadczą (...) duch, woda i krew, a ci trzej ku jednemu są”. W ten sposób tekst ten brzmi bez dodanych słów. Te słowa zostały dodane, na ile wiemy, około siedemset lat później. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Ja w zupełności wierzę w taką Trójcę, jaką przedstawia Biblia. Biblia mówi o Ojcu i ja w to wierzę; Biblia mówi o Synu, ja i w to wierzę, i Biblia mówi o duchu świętym i ja również w to wierzę. Ja wierzę we wszystko, co mówi Biblia. A jeżeli ktokolwiek znajdzie tekst, który mówi o Trójcy, także będę w to wierzył. [716,1]