DRZEWA – Literalne i symboliczne.

Pytanie (1913)Czy drzewo żywota było literalne, czy symboliczne? Jeżeli literalne, proszę o wytłumaczenie.

Odpowiedź – Nie widzę przyczyny, dlaczego miałbym myśleć, że wąż nie był prawdziwym wężem lub że tam nie było prawdziwego ogrodu; albo że nasi pierwsi rodzice nie byli prawdziwymi ludźmi, rzeczywistym mężczyzną i rzeczywistą kobietą lub też że drzewa nie były rzeczywiste i nie rodziły rzeczywistych owoców. To nie drzewo było przyczyną grzechu, lecz akt nieposłuszeństwa. Gdyby pierwsi rodzice byli posłuszni Bogu, to nauczyliby się najpierw sprawiedliwości, a następnie byliby przyprowadzeni do poznania tego, czym jest grzech. Pan Bóg jednak dozwolił, żeby spróbowali własnej drogi i poznali grzech, pogrążając się w nim. Po sześciu tysiącach lat grzechu i zła ludzkość będzie mogła nauczyć się sprawiedliwości. Ludzie najpierw poznali grzech, dobrego zaś nauczą się później. Gdyby pierwsi rodzice okazali się posłuszni, to najpierw poznaliby dobro, a następnie, pośrednio, poznaliby zło. Mówiąc inaczej, gdyby człowiek poznał sprawiedliwość, Pan Bóg wytłumaczyłby mu, co to są grzeszne tendencje bez brania w nich udziału, podobnie jak można mieć pojęcie o pijaństwie, nie upijając się. [715,1]