PRZENIESIENIE – Enocha i Eliasza.

Pytanie (1909) – Czy Enoch i Eliasz byli ożywieni i uwielbieni do duchowego poziomu przez przeniesienie w przygotowaniu do restytucji?

Odpowiedź – O Enochu jest powiedziane, że nie było go dlatego, że Bóg go zabrał i że nie miał on oglądać śmierci [Hebr. 11:5]. To wszystko, co wiemy na ten temat. Nie jestem upoważniony do puszczania wodzy wyobraźni i opowiadania wam rzeczy, które nie są napisane. Czy Bóg nie wziął go do nieba? Nie. Skąd to wiem? Stąd, że Chrystus powiedział: „Nikt nie wstąpił do nieba” (Jan 3:13). Pan zaopiekuje się Enochem i nie otrzyma on błogosławieństw restytucyjnych, aż Chrystus będzie skompletowany, jak możecie zauważyć na podstawie 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków, który obejmuje ich wszystkich i stwierdza, że wszyscy umarli w wierze, nie otrzymawszy obiecanych im rzeczy, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi [Hebr. 11:39-40]. Z tego widzimy, że błogosławieństwa przyjdą z fazy duchowej do ziemskiej. Przez miłosierdzie wam okazane oni dostąpią miłosierdzia [Rzym. 11:31]. Enoch uważany był za jednego z ojców, lecz obecnie Chrystus stał się ojcem, jak czytamy w jednym z psalmów, który mówi, że ojcowie staną się synami [Psalm 45:17], dlatego że wszyscy otrzymają życie przez Chrystusa. Ktokolwiek jest życiodawcą, jest ojcem, a kto otrzymuje życie, jest synem. W Wieku Tysiąclecia Jezus będzie życiodawcą, będzie ojcem dla świata. [713,2]