TRZECIA CZĘŚĆ – Kto przejdzie przez ogień?

Pytanie (1908) – „I wwiodę i onę trzecią część do ognia, a wypławię je jako pławią srebro, a doświadczać ich będę, jako doświadczają złota” [Zach. 13:9]. Kto jest tą trzecią częścią?

Odpowiedź – Nie możemy mieć pewności, że mówiąc proroczo, Pan wypowiadał się o naszych czasach. Pan mógł mieć na uwadze pewne postępowanie z cielesnym Izraelem. Skłaniamy się do myśli, że On odnosił się do naszego czasu, lecz nie jesteśmy tego pewni. Niektóre prorocze oświadczenia zdają się stosować wyłącznie do czasu, w którym były dane, a inne wyglądają tak, jakby miały podwójne zastosowanie – częściowe zastosowanie tam i częściowe tu. Zakładając, że to ma zastosowanie do czasu ucisku, jaki się zbliża, do której klasy by się to odnosiło? Proroctwo mówi o trzech różnych częściach, lecz nie mówi, że są to równe części. Jedna z nich może być bardzo liczną klasą, a druga bardzo małą. Są tylko podzieleni na trzy grupy. To można rozumieć w różny sposób i każdy z nich będzie zgodny z Pismem Świętym. Na przykład można mówić, że pierwszą klasą są osoby wybrane w wyjątkowy sposób; drugą ci, którzy pójdą na wtórą śmierć, a trzecią – Wielkie Grono i cała ludzkość, którzy przejdą przez czas ucisku. W ten sposób można wszystkich podzielić na trzy klasy. Albo można dopatrzyć się trzech klas w inny sposób – Malutkie Stadko, Wielkie Grono i cała ludzkość, a pozostawić w zupełności klasę wtórej śmierci. Obydwie interpretacje byłyby właściwe i w harmonii z innymi wersetami. Dlatego nie musimy się sprzeczać z kimś, kto przyjmuje ten, a nie inny pogląd. Zgadzamy się, że cokolwiek jest w harmonii z Pismem, może być tu zastosowane. Zatem to może się odnosić do ludzkości, która przejdzie przez czas wielkiego ucisku. Pan przeprowadzi ich przez oczyszczający wpływ tego czasu, który w pięknym stopniu ich przebudzi i będzie miał bardzo oczyszczający wpływ na nich, ucząc ich wielu różnych lekcji, których nie chcą się uczyć w obecnym czasie – tak jak Kościół jest teraz uczony wielu lekcji, których świat obecnie nie przyjmuje. Przykładowo, Pan pokazuje, że ci, którzy należą do Niego, przechodzą teraz pewne ciężkie próby; On oczyszcza nas tak, jak oczyszczane jest złoto i srebro. To jest prawdą w stosunku do nas i tak samo wielki ucisk będzie miał oczyszczający wpływ na świat oraz na Wielkie Grono. [712,2]