DZIĘKCZYNIENIE – Proszenie o błogosławieństwo w restauracji.

Pytanie (1909)Gdy kilka osób będących w Prawdzie zajdzie do restauracji i zajmą razem miejsca, czy mają oni obowiązek lub przywilej złożyć dziękczynienie jak we własnych domach?

Odpowiedź – Pismo Święte nie mówi nam w tym względzie nic konkretnego, możemy więc rządzić się własnym rozsądkiem. Byłoby bardzo dobrze, gdy się jest razem z innymi przy stole, odmówić modlitwę, jeżeli warunki i okoliczności na to pozwalają. Jeżeli zaś jest inaczej, to można to uczynić po cichu. Gdyby w jakimkolwiek sensie dla ludzi dookoła zakrawało to na obłudę, nie polecalibyśmy tego. Pamiętacie, że to faryzeusze zwykli modlić się na rogach ulic. [710,2]