TARE – Jego wiek.

Pytanie (1911) – Tare, ojciec Abrahama, liczył 205 lat, kiedy umarł. Jak Abraham mógł mieć tylko siedemdziesiąt pięć lat, gdy opuścił dom ojca swego, skoro jego ojciec miał tylko siedemdziesiąt lat, gdy on się urodził? Czy Tare nie miał 130 lat, gdy Abraham się urodził?

Odpowiedź – Odpowiadamy, że sposób, w jaki jest to opisane, stawia imię Abrahama jako pierwszego na liście synów Tarego, z czego mógłby ktoś wnosić, że Abraham był najstarszym synem Tarego. Jest jednak wręcz przeciwnie, był najmłodszym synem Tarego. Opis mówi, że Tare miał tyle a tyle lat i że miał trzech synów. Pierwszy urodził się w tym czasie, pozostali dwaj potem; Abraham był trzecim z synów. Nie mogę poświęcić więcej czasu, aby to szczegółowo wyjaśnić, ale dokładniej jest to opisane w publikacjach Watch Tower. [709,1]