NAUCZANIE – Niewiasty niech milczą.

Pytanie (1909)„Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić; lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. A jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów; bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić” (1 Kor. 14:34-35 NB). Proszę wyjaśnić i pogodzić te wersety ze stwierdzeniem z 1 Kor. 11:5, które brzmi: „I każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona”.

Odpowiedź – Znajdziecie obszerne wyjaśnienie tych wersetów, a nawet więcej na ten temat w szóstym tomie „Wykładów Pisma Świętego”. Zdaje się, że za mało przebadaliście szósty tom. Niektórzy chcieliby wiedzieć, kiedy siódmy tom będzie wydany, lecz ja nie myślę, aby Pan dozwolił na wydanie siódmego tomu, dopóki szósty nie zostanie lepiej strawiony. [704,1]