PRZYBYTEK – Dwie tablice Zakonu.

Pytanie (1916) – Dlaczego i w jakim celu były dwie tablice Zakonu?

Odpowiedź – Nie mamy powiedziane, czemu były dwie tablice Zakonu, więc możemy się tylko domyślać. Zgadywałbym, że te dwie tablice prawdopodobnie przedstawiały dwie części Boskiego Zakonu; jedna stosuje się do nas, a druga do naszych bliźnich. Jezus określił te dwie części Zakonu. Pierwszą część, która była na pierwszej tablicy, określił słowami: „Będziesz miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej myśli twojej. To jest pierwsze i największe przykazanie” [Mat. 22:37-38]. „A drugie podobne temu [w zgodzie z powyższym, w harmonii z tą samą zasadą]: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy” [Mat. 22:39 NB]. Pierwsze mówi nam o naszym obowiązku względem Boga, drugie zaś o naszym obowiązku względem bliźnich i te przykazania były wypisane oddzielnie na dwóch tablicach. Stąd też były dwie tablice. [703,2]