PRZYBYTEK – Aaron jako Głowa i Ciało.

Pytanie (1916) – Czy przy dokonywaniu ofiar z cielca i kozła w Dniu Pojednania Aaron przedstawiał zarówno Głowę, jak i członków Ciała Chrystusowego?

Odpowiedź – Aaron nie przedstawiał Ciała Chrystusowego, gdy ofiarował cielca, ponieważ cielec ten przedstawiał samego tylko Jezusa, a wy i ja nie byliśmy przedstawieni w tym Ciele, dopóki Jezus nie dokonał swej ofiary i nie okazał się przed obliczem Bożym za nami, przykrywając nasze wady, abyśmy mogli być przyjemni przed Ojcem jako członkowie Jego Ciała. Ani jednego członka Jego Ciała nie było wtedy, gdy Pan ofiarował samego siebie, tak jak i prorok Izajasz powiedział: „Prasę tłoczyłem Ja sam, a nikt z ludu nie był ze mną” [Izaj. 63:3]. [703,1]