PRZYBYTEK – Gdzie znajdował się złoty ołtarz?

Pytanie (1912) – Jak rozumieć werset Hebr. 9:4, w którym apostoł Paweł pisze, że złoty ołtarz znajdował się w Świątnicy Najświętszej? Niektórzy podają myśl, że ową złotą kadzielnicą była mała kadzielnica, w której kapłan przynosił ogień z miedzianego ołtarza.

Odpowiedź – Zachodzi widoczna różnica pomiędzy opisem sprzętów w Przybytku podanym przez apostoła Pawła a tym, który znajduje się w Starym Testamencie. Musimy się jednak mocno trzymać tego, co jest zapisane w Starym Testamencie, ponieważ własny argument apostoła stanowi poparcie Starego Testamentu. On mówi, że było konieczne, aby Najwyższy Kapłan ofiarował kadzidło na złotym ołtarzu, zanim mógł wejść do Świątnicy Najświętszej. Z tego, jak i z opisu podanego w Starym Testamencie wynika, że złoty ołtarz nie mógł znajdować się w Świątnicy Najświętszej. Stąd też jedynym wyjaśnieniem byłoby to, że albo apostoł się przejęzyczył, albo pisarz, któremu apostoł list ten dyktował, pomylił się pisząc „poza” zasłoną, zamiast „przed” zasłoną. Nie jest to jednak poważna sprawa. Nic ważnego od tego nie zależy. Wiemy, co było rzeczywistą intencją przy tych okazjach. Złoty ołtarz był w Świątnicy, a nie w Świątnicy Najświętszej i bez względu na to, w jaki sposób niedokładność ta zakradła się do opisu, rzeczywisty stan rzeczy nie został przez to zmieniony i nie ma to specjalnego znaczenia. [702,1]