PRZYBYTEK – Jakie są ofiary za grzechy nieświadome?

Pytanie (1912) – Jaka jest różnica pomiędzy ofiarami późniejszymi po Dniu Pojednania a ofiarami w tymże dniu, jeżeli jedne i drugie były za grzechy popełnione z nieświadomości?

Odpowiedź – Musimy zauważyć, o czym mówi apostoł, a wyraźnie nie mówi o ofiarach składanych po Dniu Pojednania. W wersecie szóstym stwierdza: „A skoro tak te rzeczy zostały urządzone, kapłani sprawujący służbę Bożą wchodzą stale do pierwszej części przybytku, do drugiej zaś raz w roku [w Dniu Pojednania] sam tylko arcykapłan” (Hebr. 9:6-7 NB). [701,3]