PRZYBYTEK – Po co były ofiary Dnia Pojednania?

Pytanie (1912) – Czy ofiary Dnia Pojednania były składane za grzechy ludu popełnione wskutek nieświadomości?

Odpowiedź – Było to zupełne anulowanie wszystkich grzechów aż do tego dnia. Został jedynie zaprezentowany pierwszy Dzień Pojednania, wskazując, że gdy raz przystępujemy i otrzymujemy nasze błogosławieństwa z ofiary Dnia Pojednania, to zmazane zostaje wszystko, o czymkolwiek mogliśmy wiedzieć lub mieć na to wpływ. [701,2]