PRZYBYTEK – Krew i kadzidło, związek obu tych rzeczy ze sprawiedliwością.

Pytanie (1911-Z) – Czy w figurze kadzidło było tym, co czyniło zadość Boskiej sprawiedliwości? Jeżeli nie, to w jaki sposób to zadośćuczynienie zostało dokonane i dlaczego kadzidło było palone?

Odpowiedź – Zarówno kadzidło, jak i krew wiązały się z zaspokajaniem sprawiedliwości. Czytamy, że dym kadzidła musiał okryć ubłagalnię (3 Mojż. 16:13). Inaczej mówiąc, gdyby dym kadzidła nie poprzedzał wejścia kapłana, nie przeżyłby on. To pokazuje, że gdyby nasz Pan nie ofiarował swego ludzkiego życia w sposób zadowalający, to straciłby prawo do życia. Przy poświęceniu zgodził się dokonać tej ofiary i wyrzekł się praw do życia na ziemi. Po okazaniu się wiernym w tym poświęceniu miał otrzymać wyższe życie poza zasłoną. Tak więc zadośćuczynienie sprawiedliwości, przedstawione w kadzidle, którego dym poprzedzał wejście kapłana za zasłonę, byłoby zadośćuczynieniem za Niego, czyli poświadczało, że wiernie spełnił On wszelkie wymagane warunki.

Jeśli chodzi o zadośćuczynienie za grzechy Kościoła i świata, to zostało ono dokonane później i nie kadzidłem, lecz krwią. [693,1]