PRZYBYTEK – Odnośnie „pełnego kosza”.

Pytanie (1911) – Co oznacza słowo „pełen kosz” [3 Mojż. 8:26] w tekście, który mówi o trzech plackach wziętych przez Mojżesza z kosza i danych do rąk kapłana?

Odpowiedź – Myślę, że pełen kosz oznacza pełen kosz. Nie wiem, co innego mogłoby to przedstawiać. [692,2]