PRZYBYTEK – Odnośnie spłodzenia i ożywienia.

Pytanie (1911) – W którym miejscu w Przybytku przedstawione jest spłodzenie i ożywienie?

Odpowiedź – Znowu ta sama trudność. Nie powinniśmy mieszać tych różnych myśli, tak samo, jak nie możemy mieszać różnych przypowieści. Weźmy którekolwiek dwie przypowieści i pomieszajmy je, a popadniemy w zamęt. Tak samo tu. Myślenie o ożywieniu i spłodzeniu w kontekście Przybytku nie jest właściwym sposobem rozumowania. W Przybytku nie dokonywano ożywienia ani spłodzenia. W określeniach tych wyrażana jest zupełnie inna myśl. Zgodnie z powyższym pytanie należałoby odpowiedzieć, że w chwili przechodzenia do Świątnicy dana osoba musi być spłodzona z ducha. W Przybytku nie ma nic, co wskazywałoby na ożywienie. [691,2]