PRZYBYTEK – Obrazowe znaczenie barana.

Pytanie (1910) – Ponieważ według twojego tłumaczenia cielec przedstawia klasę i kozioł Pański przedstawia klasę, czy nie powinniśmy spodziewać się, że baran też przedstawiał pewną klasę?

Odpowiedź – Staraliśmy się wyjaśnić w „Cieniach Przybytku”, co naszym zdaniem przedstawiał baran. Mogę dodać, że w swej opatrzności Pan sprawił, abyśmy rozpoznali, że cielec przedstawiał Chrystusa, a kozioł Pański – Kościół. Rozpoznaliśmy to z Pisma Świętego, a nie przez jakiś szczególny głos lub też cudowne wydarzenie. Wyjaśniliśmy to już wcześniej. Pamiętacie, iż mówiąc o Dniu Pojednania, apostoł wspominał także o wołach i kozłach, które stanowiły ofiarę za grzech i których krew wnoszono do Świątnicy Najświętszej, aby dokonać pojednania za grzechy. Był tylko jeden rodzaj ofiar, których krew była wnoszona do Miejsca Najświętszego, aby dokonać pojednania. Była to ofiara w Dniu Pojednania, składająca się z dwóch części: najpierw ofiarowano cielca, aby dokonać pojednania za dom Najwyższego Kapłana, a potem kozła Pańskiego dla pojednania za cały lud. Tylko te dwa zwierzęta apostoł mógł mieć na myśli. W tym samym kontekście, objaśniwszy daną sprawę, apostoł mówi, że ciała zwierząt, których krew wnoszono do Świątnicy Najświętszej, aby dokonać pojednania za grzech, były palone poza obozem. Były tylko te dwa zwierzęta, z którymi tak postępowano, czyli że ich krwią kropiono, aby dokonać pojednania, i że ich ciała palono poza obozem. Gdy to zrozumiałem, byłem pewny, że moja myśl jest słuszna. Dalej apostoł mówi: „Wyjdźmy więc do niego poza obóz” [Hebr. 13:13 NB], a ja zrozumiałem, że to ukazywało kozła Pańskiego, który wyszedł do cielca poza obóz. Nie spierajmy się z tymi, którzy tego nie widzą, to jest ich strata. [691,1]