PRZYBYTEK – Objaśnienie względem ofiarowanych zwierząt.

Pytanie (1910) – Odnośnie 16 rozdziału 3 Księgi Mojżeszowej proszę o wytłumaczenie, na jakiej podstawie objaśniasz znaczenie zwierząt ofiarowanych za grzech i na całopalenie? Na przykład, dlaczego twierdzisz, że cielec jest typem na Jezusa Chrystusa?

Odpowiedź – Ponieważ widzę, że tak jest. Czemu mówię, że ta lampa jest gazowa? Ponieważ widzę, że taka jest. Są ludzie, którzy nie wiedzą, że to jest lampa gazowa.

Czemu twierdzę, że kozioł Pański jest figurą na Kościół? Ponieważ widzę, że tak jest.

Dlaczego mówię, że kozioł Azazela przedstawia Wielkie Grono? Z tego samego powodu.

Ktoś może zapytałby: Czy twoje objaśnienie może być poparte Biblią?

Gdyby te wszystkie rzeczy były wyjaśnione w Piśmie Świętym, to nie potrzebowaliśmy broszurki „Cienie Przybytku” i Bóg by nam jej nie dał. Wszystkie szczegóły nie są wyjaśnione w Biblii. Nadszedł słuszny od Boga czas na rozjaśnienie znaczenia typów i On rozjaśnił je tym, co mają oczy ku patrzeniu i uszy ku słuchaniu. Nie chcemy przez to być nieuprzejmi względem tych, co nie dostrzegają tych rzeczy. Oni mają po swej stronie większość; metodyści, prezbiterianie, episkopalni, luteranie itp. – wszyscy ci przyjaciele są po stronie tych, co nie widzą tych rzeczy, my jesteśmy w znacznej mniejszości. [690,2]