PRZYBYTEK – Odnośnie kropienia kozła krwią cielca.

Pytanie (1910) – Jeżeli kozioł Pański, o którym jest mowa w 16 rozdziale 3 Księgi Mojżeszowej, przedstawia ofiarę Kościoła za świat, to czemu kozioł ten nie był najpierw pokropiony krwią cielca?

Odpowiedź – Trzeba by się Pana zapytać, dlaczego nie urządził tego we wskazany przez ciebie sposób.

Apostoł Paweł powiedział: „Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą jego?” [Rzym. 11:34]. Bóg nie pytał się o radę moją ani waszą, drodzy przyjaciele, i to jest powód, że tak, a nie inaczej postępowano z ofiarami w Dniu Pojednania.

Pytający dodał jeszcze: To trochę lepiej pokazywałoby figuralne znaczenie tych ofiar.

Odpowiedź – Być może następnym razem Pan cię zapyta. [690,1]