PRZYBYTEK – Oczyszczenie Świątnicy, ołtarza itp.

Pytanie (1910) – Po opisie ofiar z cielca i kozła Pańskiego mamy napisane w 3 Mojż. 16:20: „Potem gdy odprawi oczyszczenie świątnicy i namiotu zgromadzenia, i ołtarza, ofiarować będzie kozła żywego”. Co to przedstawia?

Odpowiedź – Określenie „świątnica” w tym miejscu przedstawia dziedziniec, zaś Namiot Zgromadzenia oznacza właściwy Przybytek, czyli Miejsce Święte i Najświętsze. Gdy jest powiedziane, że krwią cielca i kozła kapłan dokonał oczyszczenia, pojednania, zadośćuczynienia za dziedziniec i za Przybytek, to nie znaczy, że za te miejsca, ale za osoby będące w tych stanach.

Na przykład, ci wszyscy, których nazywamy domownikami wiary, zaliczają się do stanu dziedzińca, niekiedy nazywanego także miejscem świętym; zaś wszyscy, którzy stanowią Królewskie Kapłaństwo, znajdują się w stanie Przybytku, w Miejscu Świętym lub Najświętszym. Nasz Pan i niektórzy z Jego braci przeszli już do Świątnicy Najświętszej, a inni znajdują się jeszcze w Świątnicy, czyli w pierwszym przedziale Przybytku. Zdaje się więc, że po zaspokojeniu sprawiedliwości za nich wszystkich, po zupełnym ofiarowaniu zasługi Pana i po pełnym przyjęciu całej tej sprawy nastąpi zapieczętowanie kozła żywego.

Nauka wynikająca z tej figury zdaje się być taka, że cierpienia Wielkiego Grona nie będą oficjalnie uznane, dopóki ofiara Malutkiego Stadka nie zostanie dopełniona. Chociaż Wielkie Grono miało udział w uciskach także i w przeszłości, to jednak ta szczególna czynność w odniesieniu do tej klasy nastąpi, zdaje się, dopiero po przejściu Kościoła poza zasłonę. Musimy jednak dodać, drodzy przyjaciele, że każdy zarys figury i proroctwa, który należy do przyszłości, jest mniej lub bardziej niepewny aż do momentu wypełnienia. Inaczej mówiąc, Bóg nie dał proroctw i figur, aby na ich podstawie spekulować, lecz po to, abyśmy w słusznym czasie mogli je rozpoznać. Tak jak nasz Pan przy pierwszym przyjściu powiedział o sobie, że gdyby ludzie byli spostrzegli wypełnianie się pewnych rzeczy, to poznaliby, że wypełniało się to, co było napisane. Tak więc, gdy dojdziemy do rozpoczęcia się czasu ucisku, ci, co będą naówczas żyć i widzieć Pańską działalność z klasą Wielkiego Grona, zobaczą coś, co będzie dla nich pomocne – zobaczą może lepiej, aniżeli wy i ja możemy widzieć teraz. Ofiara kozła Pańskiego nie została jeszcze ukończona, a zajęcie się Wielkim Gronem będzie miało miejsce po zabiciu kozła Pańskiego i po pokropieniu jego krwią. [689,2]