PRZYBYTEK – Odnośnie pomazania kapłanów.

Pytanie (1905) – Jak pogodzić objaśnienie podane w „Cieniach Przybytku” na stronie 37, że niżsi kapłani nie byli pomazani, gdy zaś w 2 Mojż. 40:15 jest powiedziane, że byli?

Odpowiedź – Na pozór wydaje się, że tak jest stwierdzone. Chodzi o to, że w danym okresie był tylko jeden Najwyższy Kapłan. Chrystus jest teraz Najwyższym Kapłanem, a my jesteśmy niższym kapłaństwem, jednak przed Bogiem sami nie mamy żadnego znaczenia, a tylko w Chrystusie.

W 2 Mojż. 40:15 jest mowa o pomazaniu synów Aarona tak samo, jak pomazany był Aaron; to znaczy, że gdy nadszedł czas, aby ktoś zastąpił Aarona, mieli postąpić z nim tak jak z Aaronem. [689,1]