PRZYBYTEK – Badanie „Cieni Przybytku” przez początkujących.

Pytanie (1910) – Czy myślisz, że „Cienie Przybytku” byłyby za głębokie do badania w zgromadzeniu początkujących? Czy badanie pierwszego tomu [„Wykładów Pisma Świętego”] można nazwać badaniem beriańskim?

Odpowiedź – Nie myślę, aby „Cienie Przybytku” były za głębokie do badania dla początkującego. Chcę przez to powiedzieć, że ktokolwiek przystępuje do badania Pisma Świętego i okazuje zainteresowanie, jest człowiekiem mającym pewną wiedzę o Bogu i o Jego Słowie, stąd też badanie „Cieni Przybytku” jest odpowiednim badaniem dla takiego umysłu. Gdyby niektóre osoby nie były spłodzone z ducha, to z badania tego może niewiele by skorzystały, bo nie mogłyby go zrozumieć; lecz osoby takie niewiele by też zrozumiały i z innych badań.

Jeżeli zaś chodzi o badanie pierwszego tomu, to ma się rozumieć, że badanie takie byłoby badaniem beriańskim. Określenie „badanie beriańskie” wywodzi się stąd, że w dawnych czasach, gdy Paweł udał się do Berei i tam głosił kazania, Berianie okazali się zacniejszymi niż ci z Tesaloniki, gdyż na każdy dzień badali Pisma, czy to, co im głoszono, było prawdziwe [Dzieje Ap. 17:11]. Dlatego badanie beriańskie jest badaniem przez takich, którzy mają beriańskiego ducha, aby dociekać prawdy w rozważanym zagadnieniu. Są to tacy, co badają w szczerości serca i myślę, że to stosuje się do wszystkiego, co wykładamy, ponieważ takie są warunki naszego nauczania. Przyjdź, spróbuj, zobacz, zbadaj, aby się przekonać, czy zgadza się to ze Słowem Bożym, czy też nie. Jeżeli odkryjesz, że coś się nie zgadza, to nie musisz w to wierzyć. Jeżeli zaś zauważysz zgodność, przyjmij to i bądź wraz z nami błogosławiony.

Chciałem jeszcze dodać wcześniej jeden szczegół na temat badań beriańskich, ale zapomniałem; pamiętacie, że na końcu naszej nowej Biblii wydanej przez Watch Tower znajdują się pewne beriańskie pomoce, do których zostały wybrane niektóre tematy. Część osób z Pańskiego ludu chciałaby podczas niektórych swoich badań rozważać tematy, a tam znajduje ich wiele, jeśli ktoś zechce wybierać spośród rozmaitych tematów. Jeżeli wybierzecie którykolwiek z nich, będziecie mieli badanie beriańskie. Odnośniki do „The Watch Tower” i „Wykładów Pisma Świętego” są dobre, są tam także odnośniki do Biblii i dlatego macie wszystko zwięźle zestawione, dzięki czemu możecie prowadzić wspaniałe, tematyczne badania beriańskie. Wszystko to są badania beriańskie. Nie chcemy niczego narzucać, uważamy po prostu, że są one dobre i być może tam, gdzie jest wiele zebrań, dobrze byłoby mieć jedno badanie beriańskie, inne prowadzone w odmienny sposób, jak na przykład na jednym zebraniu można by badać „The Watch Tower”, a na kolejnym według planu znajdującego się na końcu tej nowej Biblii. Być może na jeszcze innym można by badać pierwszy tom „Wykładów Pisma Świętego” albo piąty lub „Cienie Przybytku”. Wiecie, że mamy teraz pytania do piątego tomu w formie broszurki; także pytania do „Cieni Przybytku” w formie broszurki. Chcemy z czasem stworzyć pytania do wszystkich tomów, bo wydają się one bardzo pożyteczne przy badaniu i wielu z drogich przyjaciół odnosi dzięki nim błogosławieństwo. [688,1]