SZKOŁY NIEDZIELNE – Czy mają Boskie uznanie?

Pytanie (1912)Czy uważasz, że idea Szkoły Niedzielnej może być w jakiś sposób usprawiedliwiona?

Odpowiedź – Moja myśl w tej sprawie, bracia, jest taka: Pan mi nie powiedział, żebym zwalczał Szkoły Niedzielne. Powierzone mi jest głoszenie Ewangelii. Jednak mogę zaznaczyć, że Szkoły Niedzielne nie zostały zorganizowane przez Pana Jezusa ani przez apostołów. Pierwsza Szkoła Niedzielna została zorganizowana w Londynie dla dzieci obdartych i wałęsających się po ulicach. W szkołach tych uczono szycia, haftowania, pisania i innych podobnych umiejętności. Obecnie mamy lepsze szkoły do uczenia tych rzeczy. Pierwsze takie szkoły prowadzone były w niedziele, ponieważ w innych dniach nauczyciele nie mieli czasu; lecz obecnie szkoły są prowadzone codziennie i mają lepszy status pod nadzorem państwa lub rządu. Wykazaliśmy w „Wykładach Pisma Świętego”, że Bóg nakłada obowiązek nauczania dzieci na rodziców. Nie mam wcale zamiaru udzielać Panu jakichś wskazówek w tej sprawie. Powtarzam, że Pan i apostołowie nie zorganizowali Szkół Niedzielnych. Mogą być powody do ich prowadzenia i powody te mogą być przez was uważane za dobre; to nie jest moja sprawa. Jeżeli myślicie, że istnieją dobre powody, aby takie szkoły prowadzić, to dobrze. Na to powiedziałbym tylko tyle: Brat Russell nie będzie się temu sprzeciwiał. Bóg daje nam dużo wolności i możemy wybierać – kierowani Słowem Bożym. W Piśmie Świętym wyrażone są zasady. Przestrzegajcie ich luźno lub ściśle, jak chcecie. Pan pozostawia nam taką swobodę, więc któż ma prawo nakładać nam jakieś więzy tam, gdzie ich nie ma? [685,2]