SZKOŁY NIEDZIELNE – Czy siostry powinny uczyć?

Pytanie (1911-Z)Czy siostry powinny być nauczycielkami w Szkołach Niedzielnych?

Odpowiedź – Zazwyczaj siostry są lepszymi nauczycielkami dla młodzieży niż bracia. W Piśmie Świętym nie ma nic, co zabraniałoby im uczyć dzieci. Apostoł powiedział: „Niewieście nie pozwalam uczyć ani władzy mieć nad mężem” [1 Tym. 2:12], lecz słowa te stosują się szczególnie do Kościoła.

Co do celowości organizowania Szkół Niedzielnych, to nie zmieniliśmy zdania w stosunku do tego, jakie zostało wyrażone w szóstym tomie „Wykładów Pisma Świętego” [str. 544].

Wciąż wierzymy, że Bóg powierzył chrześcijańskim rodzicom odpowiedzialność za duchową edukację swych dzieci i że rodzice dostępują szczególnego błogosławieństwa poprzez wypełnianie tego obowiązku. Jeżeli Szkoły Niedzielne byłyby kiedykolwiek wskazane, to chyba tylko dla sierot, dla światowców albo dla takich dzieci, które już były uczone w domu. [685,1]