CIERPIENIA – Chrystusa a grzechy ludzkości.

Pytanie (1916)Czy cierpienia Chrystusa są ubłaganiem za grzechy ludzkości?

Odpowiedź – Nie, śmierć Jezusa odkupiła grzech pierworodny. Przez ojca Adama grzech pierworodny przeszedł na nas, a wszystkie następne grzechy przyszły z powodu cielesnych niedoskonałości i słabości odziedziczonych za sprawą grzechu pierworodnego. W jakim stopniu wasze i moje słabości są wynikiem grzechu pierworodnego, w takim też są w nim zawarte, ponieważ są one częścią grzechu pierworodnego, a nie grzechami, które liczą się na nasz rachunek. O grzechu świata Jan Chrzciciel mówi: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” [Jan 1:29]. Ten grzech świata jest grzechem, który sprowadził Adam, a następnie przekazał go swoim dzieciom. Wszystkie grzechy odziedziczone z powodu grzechu Adama mogą być odpuszczone, lecz grzechy dobrowolnie przez nas popełniane otrzymają przynależną karę. [681,1]