CIERPIENIE – Nowe czy stare stworzenie?

Pytanie (1909)W związku z naszą ofiarą – co cierpi: Nowe Stworzenie czy stare?

Odpowiedź – To jest znów jedno z tych pytań, które zależne jest od tego, jak się do niego podchodzi, gdy jest zadawane lub gdy na nie odpowiadamy. Jeżeli chodzi o ciało Nowego Stworzenia, to ono nigdy nie cierpi, gdyż nie jest cielesne. Jeżeli chodzi o umysł starego stworzenia, to nie cierpi, bo jeśli jesteśmy Nowym Stworzeniem, to nie mamy starego umysłu. Co posiadamy? Posiadamy nowy zmysł w naczyniu glinianym i obie te rzeczy w tej samej służbie. Nowy zmysł ma swoje własne strapienia i stare ciało ma swoje strapienia, czyż nie? [678,1]