MOC – Skąd wiemy, czy kroczymy mocą Pańską, a nie własną?

Pytanie (1914)Skąd możemy wiedzieć, że postępujemy w mocy Pańskiej, a nie we własnej? Czy porażka oznacza, że postępowaliśmy we własnej mocy? Proszę o odpowiedź.

Odpowiedź – Trudno nam zrozumieć, co pytający miał na myśli, pisząc o postępowaniu we własnej mocy – czy myślał o fizycznej sile do wykonywania pracy Pańskiej, czy o czymś innym? Nie do końca rozumiem. Muszę więc odpowiedzieć, domyślając się, o co chodziło. Można powiedzieć, że postępowanie we własnej mocy może być rozpoznane, gdy ktoś krytycznie zbada samego siebie, czy czasem nie jest zbytnio zajęty jakąś sprawą, a być może zapomniał uczynić ją tematem swych modlitw, rozmyślań i poszukiwań, czy taka była wola Pana, czy też nie. To dowodziłoby, że zaniedbałeś ubiegania się u Pana o moc i kierownictwo. Znaczyłoby, że znajdujesz się w niebezpieczeństwie pod tym względem i że powinieneś mieć się na baczności. Później, jeżeli zauważysz, że dana sprawa jest zgodna z drogą Pańską według Jego Słowa, uczyń ją przedmiotem twej modlitwy i działaj najlepiej jak dyktuje ci twój rozsądek. Wtedy możesz być pewien, że postępujesz w mocy Pańskiej. [674,1]