DUCH – Spłodzenie – gdzie następuje?

Pytanie (1912)Gdzie odbywa się spłodzenie z ducha?

Odpowiedź – Odbywa się wszędzie tam, gdzie ci się zdarzy przebywać, gdy się oddajesz Panu, a On przyjmuje twoje poświęcenie. Jeżeli On przyjmuje twoje poświęcenie, to na dowód udziela swojego ducha, który poświadcza Jego akceptację.

Zadający pytanie miał może na myśli coś innego. Być może chodziło mu o to, w którym miejscu w Przybytku jest pokazane spłodzenia z ducha. Jeżeli o to chodziło, to możemy odpowiedzieć, że jest ono pokazane w przejściu za pierwszą zasłonę. Osoba spłodzona z ducha to taka, co żyje wiarą, a jej ludzka wola stała się martwa. Jedynie tacy mogą być przyjęci od Boga i tacy natychmiast znajdują się za pierwszą zasłoną. [669,3]