DUCH – Otrzymanie ducha świętego po ożywieniu.

Pytanie (1909)Czy dziecko Boże po swym ożywieniu może w jakiś inny sposób otrzymać ducha świętego, czy tylko przez Słowo?

Odpowiedź – Ja uważam, że tak. Będąc ożywieni przez ducha, otrzymaliśmy ducha Prawdy przez Słowo. Stąd widzimy, jak Pan kieruje naszymi sprawami, a Jego opatrzność czuwa nad nami w doświadczeniach codziennego życia, podczas gdy inni uważaliby je za przypadkowe. Ducha świętego możemy także otrzymać przez obcowanie z braćmi, przez słowo pisane z Biblii, publikacje Watch Tower czy śpiewnik. Duch święty, wpływ Boży przygotował te różne narzędzia. „Wstąpiwszy na wysokość, wiódł pojmanych więźniów i dał dary ludziom.” Apostoł wylicza te dary: „I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami” (NB). Duch święty działa tymi różnymi sposobami ku budowaniu Kościoła w najświętszej wierze, „aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej” [Efezj. 4:8,11,13 NB]. [669,2]