DUCH – Skład duchowego ciała.

Pytanie (1905)Czym będzie, według twego zrozumienia, „ciało duchowe”?

Odpowiedź – Będzie rodzajem takiego ciała, jakie posiada nasz Ojciec Niebieski i jakie obecnie posiada nasz Pan Jezus, odkąd stał się duchem dającym życie, czyli ożywiającym. Jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Mamy tylko ogólne pojęcie, że nie jest to ciało ziemskie, lecz nie możemy powiedzieć, że jest ono tym a tym. Są dwa rodzaje ciał i jeśli okażemy się wiernymi, otrzymamy ciało niebieskie, czyli duchowe. [668,2]