DUCH – Odnośnie Jego Słowa.

Pytanie (1905)W jaki sposób słowo Boże jest duchem?

Odpowiedź – Słowo Boże jest duchem w tym sensie, że jest mocą, czyli wpływem. Człowiek może mieć moc ducha. Duch i wpływ są mocami, które są niewidzialne, jak wiatr. Myśli, jakie znajdują się w Biblii, są słowem Bożym, a nie tylko atramentowymi znakami. Co człowiek otrzymuje ze Słowa Bożego, nie jest rzeczą widzialną. Słowo Boże jest duchem prawdy – mocą. [668,1]