SYNOWIE PROROCCY – Pozafigura.

Pytanie (1911) – W 2 Księdze Królewskiej [2 Król. 2:3] czytamy o synach prorockich. Kogo oni przedstawiają?

Odpowiedź – Nie jestem pewien, czy kogokolwiek przedstawiają. Nie trzeba uważać, że wszystko w Piśmie Świętym ma jakieś figuralne znaczenie. Jeżeli ci synowie proroccy w ogóle są jakimś obrazem, to mogliby przedstawiać ludzi religijnych w owym czasie, takich, co nie są klasą Eliasza, Malutkim Stadkiem ani klasą Elizeusza, lecz takich, którzy są poza nimi, ale mniej lub bardziej interesują się tym, co się dzieje. Jest obecnie na świecie wielu dobrych ludzi, którzy interesują się sprawami religijnymi, a nie należą ani do klasy Eliasza, ani Elizeusza. Rozumiemy, że ludzie tacy dostąpią pewnego błogosławieństwa i w jakimś sensie łaski Bożej, chociaż nie otrzymają owych szczególnych łask reprezentowanych w tych dwóch klasach. [666,1]